Micropower Group AB

Idavägen 1

352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00

sales@micropower.se

support@micropower.se


Micropower Support Center

Serviceformulär

orange line
Fyll i hela serviceformuläret. Kopia av serviceformuläret måste skickas med godset till Micropower.

Jobbreferens

Kopia på serviceformuläret skickas till angiven e-post och ska bifogas med gods

Returninformation

Produktinformation

Undersökning hos slutkund

Rätt typ av batteri?
Batteri kontrollerat och är OK?

(Rätt polaritet?)

Har laddaren utsatts för väta?
Finns det mekaninska skador?
Är laddaren rätt programmerad?
Är laddaren installerad enl. manual?
Har laddaren rätt nätspänning?

(Kontrollera på dataskylt)

Har det varit utsatt för överspänning?

(Åska etc)

Finns det felmeddelanden?

Felbeskrivning

Max filstorlek 2MB och max 3 bilder