Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center

Customized Solutions

När du behöver kundanpassad kraft

orange line

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom strömförsörjning, Litiumjon-batterier och laddteknik. Med erfarenhet från att leverera till branscher med höga krav, såsom sjukvård och militär, där driftsäkerheten alltid står i centrum.

Kundanpassade lösningar

När standard inte räcker

Micropower vet att anpassning ibland är nyckeln till den bästa lösningen. När det behövs älskar vi att utmana fysikens lagar genom att utveckla system och produkter baserat på dina behov av strömförsörjning och batteriladdning. Våra lösningar är utformade och anpassade till specifika krav och har utvecklats i samarbete med kunderna.

Engineer working on a custom electric solution for industry usage.

Kundanpassade erbjudande

Från koncept till färdig produkt

Micropower tar din kraftlösning från koncept genom gemensamt projektgenomförande, testning och certifiering till en serieproducerad produkt. Våra ODM-tjänster gör det möjligt för dig att producera en egen brandad produkt utan att behöva engagera organisationen eller hantera driften av en fabrik.

Product Lifecycle Management

Micropower ser till att upprätthålla produktionen under produktens livstid, inklusive följande ändringar i lagkrav och materialtillgänglighet.

ODM / OEM-tjänster

Micropowers standardanpassade krafterbjudanden är indelade i två kategorier baserat på nivå för anpassning, volymscenario och val av produktionsplats.
  • ODM Services: utveckling av en anpassad produkt baserad på Micropower anpassad plattform. Detta möjliggör maximal anpassning.
  • OEM-tjänster: anpassning av en befintlig certifierad anpassad produkt där vår kund kan välja att ommärka produkten. Detta möjliggör en begränsad anpassning av programvara, kabel, färg och märkning.

Engineers in a meeting at a conference table with laptops and mobile.

Kundanpassade plattformar

Beprövade och flexibla teknikplattformar

Innovationer och utveckling av plattformar används genom hela Micropowers kompletta produktsortiment och genom våra OEM/ODM-erbjudande. Fördelarna med att använda en plattformsbaserad utvecklingsstrategi är:

  • Kortare ledtid för utveckling
  • Återanvändning av beprövad teknik
  • Flexibilitet för anpassade varianter med låg ansträngning
  • Återanvändning av befintliga produktionsprocesser
Teknikplattformar med hög grad av återanvändning och modularitet. De etableras genom vår innovationsprocess och innehåller våra lösningar för högfrekvent omkopplad effektomvandling. Plattformarna kan vara analoga eller digitalt styrda och kan moduleras från strömförsörjning till laddare genom att bara lägga till en laddningsstyrningsfunktion för strömförsörjningen. Denna skalning mellan strömförsörjning och laddningsfunktionalitet kräver en bred regleringskapacitet i högfrekvensomkopplaren som ingår i vår egen växlingsteknik. Krävande applikationer uppskattar den höga toppeffektfunktionen och 'on' funktionalitet där uteffekten minskar graciöst i överbelastningssituationen jämfört med den vanligaste omedelbara avstängningen av uteffekten. Dessa funktioner uppskattas i medicinska och industriella applikationer och är väsentliga i applikationer såsom audio, motorer eller linjära ställdon.

En elektriker som bygger en anpassad plattform.

Kundanpassade produkter

Våra skräddarsydda laddare och batterier

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som kan anpassas efter varje kunds behov eller användas som de är. Kraftområdet för enskilda laddningsmoduler sträcker sig från 100-3200W. Genom att kombinera flera moduler i parallella eller seriella systemlösningar kan upp till 10 kW eller mer skapas.

Läs mer om kundanpassade produkter

Ingenjör som arbetar med en anpassad ellösning

Exempel på kundanpassade lösningar

Komplexa kraftlösningar

När det finns ett behov av att kombinera laddning, litiumjonbatterier, AC/DC och DC/DC-omvandlingar och att övervakning och kontroll sker via kommunikationsstandarder.

DC/DC-kraftlösningar

För produkter som behöver DC/DC-omvandling i strömförsörjning och laddning som är robusta, kompakta, har hög effektivitet och effekt per volym.

Inbyggda kraftlösningar

För inbyggd strömförsörjning eller laddning med strikta krav på EMC-krav, hög komponenteffektivitet och effektivitet.

Externa kraftlösningar

När behoven är fristående enheter för strömförsörjning eller laddning med separat certifiering, återanvändbarhet och förfining. Här är den industriella designen helt anpassad till dina behov.

Ingenjör som arbetar med en anpassad ellösning

Exempel på kundanpassade plattformar

AC/DC kraftplattformar

AC/DC-kraftplattformar är grundläggande för våra kraftomvandlingserbjudanden och därmed är sortimentet i erbjudanden stort inkl. 1-fas eller 3-fas system mellan 30W och 12KW. AC/DC-kraftplattformar inkluderar en stegkonvertering med passiv PFC från 80W till 450W och tvåstegskonvertering med aktiv PFC från 150W till 12KW. Enstegskonvertering ger minskningar av komponentantal och kostnadseffektivitet medan tvåsteg ger flexibilitet när det gäller att optimera omvandlingen i flera domäner. Våra AC/DC-kraftplattformar har hög till ultrahög effektivitet och stöder de tuffaste EMC-kraven inom medicin, industri och försvar.


DC/DC kraftplattformar

Vår DC/DC-kraftplattform inkl. både helt galvanisk isolerad och icke-isolerad effektomvandling i intervallet 60W till 1500W. Plattformarna finns i flera in- och utgångsområden med ett minimalt fotavtryck genom hög användning av ytmonterade tekniker. Ytmontering används också för våra isolerade DC/DC-kraftplattformar där isoleringsbarriären använder ytmonterbara eller PCB-integrerade plana transformatorer. Den icke-isolerade plattformen erbjuder lägre kostnad, högre effektivitet och större uteffekt med förenklad kylning. Dessa icke-isolerade enheter kan också fungera från breda ingångsområden och har bred utgångsjustering. Med eller utan isolering uppfyller plattformarna de högsta effektivitetskraven. Tillsammans med de integrerade filtren och ingångsskyddet kan en kompakt anpassad DC/DC-omvandlare realiseras eller användas som byggnadselement i en komplex kraftlösning.

En anpassad plattform för elektriska ACDC-applikationer.

Digitala kraftplattformar

Vår digitala kraftplattform med ett intervall från 150 W till 1500 W ger en robust AC/DC-plattform för strömförsörjning och laddare. Den är idealisk för krävande applikationer för industriell strömförsörjning och laddning men kan också anpassas för andra miljöer. Den digitala kraftplattformen erbjuder flera fördelar inkl. enkel anpassning, hög energieffektiviseringsoptimering, extern kommunikation / konfiguration och materialkostnadsminskning via funktionell integration.

Mobilitetsplattformar

Våra mobilitetsplattformar ger ström både när de är anslutna till ett elnät och utanför nätet genom integrering av kraftlagringselement. Dessa kombinerade lösningar inkl. laddningsförmåga, flera utgångskällor, batterihantering och effektstyrningssystem, kommunikation och våra litiumjonbatterier eller kundspecificerade batterier. Energilagringsfunktionerna i mobilitetsplattformen kan ligga i intervallet från 50Wh till flera kWh.

An engineer creating a custom electric charging platform for a customer.

Kundcase

Uppgradera strömförsörjning och laddningssystem

Ett europeiskt företag tog kontakt med oss när de behövde uppgradera strömförsörjning och laddningssystem på grund av att de hade problem med det internt utvecklade kraftaggregatet. Vår lösning blev en konstruktion baserad på beprövade teknikplattformar i AC-DC, DC-DC och laddningsteknik.


Att kombinera krav på system, med integration av högfrekvensswitchade kraftmoduler och laddare, ställer tuffa krav på prestanda inom EMC, låg läckström och höga toppströmmar.
Lösningen är idag i full produktion och är en komplett komponent i kundens logistikflöde. Företaget och deras fabrik kan fokusera på sin produktion, medan vi ansvarar för att hantera kraftenheterna.

An engineer working at a custom battery solution for a customer.

Kundcase

En helt integrerad kraftförsörjning

En europeisk leverantör av lösningar för kraftförsörjning ville öka antalet produkter under sitt eget varumärke. De ville fokusera sina erbjudanden på kraftlösningar för standard- och kundanpassade lösningar, logistik och eftermarknadsstöd. Inte på kraftförsörjningen.


Genom att vi tar fram unika produkter genom vårt Original Design and Manufacturing-erbjudande inom kraftförsörjning kan de leverera skräddarsydda produkter. Produkter som har höga krav på prestanda och kvalitet i krävande marknadssegment som t.ex. medicin och militär.

Battery driven robotics.

Kundcase

Integrerad batteriladdningsteknik på en ledande teknikplattform

Ett nordiskt företag inom batteribaserade kraftlösningar hade behov av en integrerad lösning godkänd för medicinsk användning. I ett nära samarbete utvecklade, konstruerade och levererade vi en batteriladdarteknik som blev en komplett byggsten i slutprodukten.

Det var avgörande att lösningen intelligent och automatiskt kunde välja laddningsprofil för flera olika batterityper. Genom att återanvända en befintlig teknikplattform kan batteriföretaget idag erbjuda sin kund en kostnadseffektiv, komplett kraftlösning. En lösning med längre batterilivslängd och garantier där den industriella designen på laddare och batteri speglade produktens och bolagets image.

Electric driven medical chargers.
Göran Johansson
Göran Johansson

Director Sales - Business Development

goran.johansson@micropower.se
+46 8 44 66 311

Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Uppriktighet i hjärtat.

2024/06/11

Medarbetarporträtt

Möt Niklas Claesson, VP - QEHS på Micropower Group, när han ger sitt perspektiv på vårt fjärde och sista kärnvärde 'Uppriktighet'.

Micropower Group förvärvar Swede Electronics

Micropower Group har ingått ett avtal att förvärva alla utestående aktier i Swede Electronics AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden...

Hållbarhetsrapport 2023

2024/06/04

Micropower

Micropower Groups Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad och tillgänglig att läsa. 

Strävan mot excellens: Sann kraft finns i samarbete

2024/05/30

Medarbetarporträtt

Möt Petronella Lunde, Design Manager på Micropower Group, som presenterar och ger sitt perspektiv på vårt kärnvärde 'Närvaro'.