Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center

Suppliers

orange line


Micropower leverantörssamarbete avser samarbetet och ömsesidigt stöd mellan Micropower och våra leverantörer. Det handlar om att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål, såsom att förbättra produktkvaliteten, sänka kostnaderna, öka effektiviteten, minska leveranstiden eller förnya nya produkter eller processer.

Ett effektivt leverantörssamarbete kräver öppen kommunikation, förtroende och en vilja att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Detta kan innebära att dela information om efterfrågeprognoser, produktionsscheman eller tekniska framsteg. Det kan också innebära gemensamma problemlösningsinsatser för att hantera utmaningar i försörjningskedjan, såsom lagerhanteringsfrågor, kostnadsslöseri eller kvalitetskontrollproblem.

Leverantörssamarbete är avgörande för att upprätthålla starka relationer med våra leverantörer och säkerställa en smidig drift av leverantörskedjan. När Micropower och våra leverantörer samarbetar effektivt kan vi skapa värde för båda parter och nå större framgång på marknaden.

Två medarbetare på micropower diskutera i fabriken på Micropower
Jens Nyman
Jens Nyman

VP - Procurement

jens.nyman@micropower.se

Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Uppriktighet i hjärtat.

2024/06/11

Medarbetarporträtt

Möt Niklas Claesson, VP - QEHS på Micropower Group, när han ger sitt perspektiv på vårt fjärde och sista kärnvärde 'Uppriktighet'.

Micropower Group förvärvar Swede Electronics

Micropower Group har ingått ett avtal att förvärva alla utestående aktier i Swede Electronics AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden...

Hållbarhetsrapport 2023

2024/06/04

Micropower

Micropower Groups Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad och tillgänglig att läsa. 

Strävan mot excellens: Sann kraft finns i samarbete

2024/05/30

Medarbetarporträtt

Möt Petronella Lunde, Design Manager på Micropower Group, som presenterar och ger sitt perspektiv på vårt kärnvärde 'Närvaro'.