Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center

Hållbarhetspolicy

orange line
Vår planet behöver nya lösningar

Hållbarhetspolicy

Vår planet behöver nya lösningar. Micropower bidrar med utveckling och tillverkning av innovativa och pålitliga produkter för elektrifiering.
För oss på Micropower är hållbarhet med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter grundläggande och vägledande för all verksamhet.
Våra värderingar grundar sig på vår Code of Conduct och våra kärnvärden.
Vi anser att öppenhet i hållbarhetsarbetet är en förutsättning för framtida utveckling och vi för en nära dialog med våra intressenter för att vidareutveckla lösningar, arbetssätt och göra rätt prioriteringar.
Micropowers hållbarhetsarbete baserar sig på nedan principer.


Vi ska
 • Utveckla effektiva och säkra produkter som är hållbara genom hela livscykeln.
 • Jobba med leverantörer som tar ansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet i sin egen och sina underleverantörers verksamhet.
 • Uppnå våra ekonomiska mål med bibehållen fokus på samtliga tre delar inom hållbarhet.
 • Välja rätt energilösning och effektivisera vår energianvändning .
 • Planera, samordna och välja rätt leverantör för våra transporter.
 • Sortera och hantera vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter att öka andelen återvunnet material i våra inköp.
 • Ständigt utveckla våra medarbetare för att kunna nå våra mål.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.
 • Ha en hälsosam, trygg och säker arbetsplats.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetare i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi.

Sustinability Report 2022 PDF

Nyheter & Uppdateringar

Efficiency and Innovation – Micropower SC Chargers Sets the Standard!

Don't miss out on the power and efficiency that the Micropower SC range of battery chargers offers.

NY STYRELSE FÖR MICROPOWER GROUP

2023/09/20

Micropower

I samband med Micropower Groups partnerskap med Polaris tillträdde en ny styrelse för koncernen. Partnerskapet och den nya styrelsen är ytterligare et...

AVTACKNING AV JAN SANDBERG, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE FÖR MICROPOWER

2023/09/18

Micropower

Jan Sandberg avgår från sin position som styrelseledamot för Micropower Group. Jan har suttit i bolagets styrelse sedan 2003 och varit styrelseordföra...

MICROPOWER SPONSRAR TOGETHER AGAINST DIABETES 1

2023/08/11

Micropower

Micropower Group går in och sponsrar den ideella organisationen Together Against Diabetes 1 (T.A.D.1).