Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center

Hållbarhetspolicy

orange line
Vår planet behöver nya lösningar

Hållbarhetspolicy

Vår planet behöver nya lösningar. Micropower bidrar med utveckling och tillverkning av innovativa och pålitliga produkter för elektrifiering.
För oss på Micropower är hållbarhet med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter grundläggande och vägledande för all verksamhet.
Våra värderingar grundar sig på vår Code of Conduct och våra kärnvärden.
Vi anser att öppenhet i hållbarhetsarbetet är en förutsättning för framtida utveckling och vi för en nära dialog med våra intressenter för att vidareutveckla lösningar, arbetssätt och göra rätt prioriteringar.
Micropowers hållbarhetsarbete baserar sig på nedan principer.


Vi ska
 • Utveckla effektiva och säkra produkter som är hållbara genom hela livscykeln.
 • Jobba med leverantörer som tar ansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet i sin egen och sina underleverantörers verksamhet.
 • Uppnå våra ekonomiska mål med bibehållen fokus på samtliga tre delar inom hållbarhet.
 • Välja rätt energilösning och effektivisera vår energianvändning .
 • Planera, samordna och välja rätt leverantör för våra transporter.
 • Sortera och hantera vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter att öka andelen återvunnet material i våra inköp.
 • Ständigt utveckla våra medarbetare för att kunna nå våra mål.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.
 • Ha en hälsosam, trygg och säker arbetsplats.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetare i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi.

Nyheter & Uppdateringar

Time to Make a Difference

Batteries & Sustainable, the words on everybody’s lips. How can we benefit from being many with the same challenges and goals? 

Laddningsteknik

2023/02/15

Det finns i princip två olika laddningstekniker på marknaden. Den traditionella transformatortekniken som har använts i cirka 100 år och invertertekni...

Efter framgångsrik testning har Atab implementerat funktionaliteten i projektet.

2023/01/27

Micropower Kundcase

Med sin expertis kan Micropower tillhandahålla en heltäckande energiförsörjningslösning som sätter kundens behov främst.