Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Medarbetarporträtt

Strävan mot excellens: Sann kraft finns i samarbete

orange line

Möt Petronella Lunde, Design Manager på Micropower Group, som presenterar och ger sitt perspektiv på vårt kärnvärde 'Närvaro'.

I vår strävan efter framtida framgång är vårt företags kärnvärden - Hängivenhet, Uppriktighet, Närvaro och Ansvar - avgörande. Dessa värderingar formar inte bara vår kultur utan fungerar också som katalysatorer för att uppnå vårt mission; att göra elektrifiering av industrin till verklighet.


Närvaro håller oss agila och flexibla, vilket gör att snabbt kan svara på marknadens förändringar och kommande trender.


Vi är där det händer, när det händer.

Med fokus på nuet, på världen omkring oss, våra kunders uttryckta och outtalade utmaningar, ser vi vad som behöver göras och inspirerar varandra med en kollektiv drivkraft mot något ännu bättre (excellens).


Vi inkluderar rätt personer vid rätt tidpunkt i beslutsfattandet, delar information med dem som behöver det och utnyttjar på så sätt det bästa och det mesta av kompetensen och kunskaperna inom Micropower.


Vi agerar och vinner tillsammans. Den sanna kraften ligger i samarbete.

Annika Undin
Annika Undin

HR Manager

annika.undin@micropower.se

Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Uppriktighet i hjärtat.

2024/06/11

Medarbetarporträtt

Möt Niklas Claesson, VP - QEHS på Micropower Group, när han ger sitt perspektiv på vårt fjärde och sista kärnvärde 'Uppriktighet'.

Micropower Group förvärvar Swede Electronics

Micropower Group har ingått ett avtal att förvärva alla utestående aktier i Swede Electronics AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden...

Hållbarhetsrapport 2023

2024/06/04

Micropower

Micropower Groups Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad och tillgänglig att läsa.