Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Micropower Press Release

MICROPOWER GROUP INGÅR PARTNERSKAP MED POLARIS OCH FORTSÄTTER ARBETET MED ATT ACCELERERA EN HÅLLBAR OMSTÄLLNING AV INDUSTRIN GENOM ELEKTRIFIERING

orange line

Micropower Group fortsätter sin framgångsresa och koncernen befinner sig i en kraftfull expansion. Med Polaris resurser, erfarenhet och nätverk ges möjlighet för en acceleration av tillväxten samtidigt som verksamheten framtidssäkras.

Torbjörn Gustavsson, VD Micropower Group (vänster), Johan Pernvi, Partner Polaris (höger)

Elektrifiering, som substitut till fossila bränslen, ger allt större ekonomiska och miljömässiga fördelar för industriföretag. Investeringar i användarvänliga elektrifieringsinitiativ bidrar till en smart och hållbar industriell omställning. Idag tillkännages Polaris investering i Micropower Group, en ledare inom utveckling av unika laddningslösningar för batterier och strömförsörjning samt modulära Li-jon-batterier. Investeringen görs i partnerskap med ledning och tidigare ägare som efter transaktionen kvarstår med ett betydande minoritetsägande. Detta partnerskap ingås i syfte att påskynda tillväxten i Micropower Group.


För Micropower är tidpunkten att ta in en ny partner helt rätt för att utveckla verksamheten enligt fastlagd strategi och affärsplan. Torbjörn Gustafsson kommer i sin fortsatta roll som VD för Micropower Group, att tillsammans med sitt team, behålla sitt fokus på att ytterligare stärka företagets kultur och affär.

 
”Vi har varit framgångsrika med våra laddnings- och batterilösningar till industrin och samtidigt byggt en organisation och ett bolag för framtiden.”, säger Torbjörn Gustafsson. ”Genom Polaris får vi nu tillgång till bred industriell kompetens och ett omfattande nätverk. Partnerskapet ger oss möjlighet att långsiktigt fortsätta investera i utveckling, produktion och våra marknader för att accelerera tillväxten ytterligare”.

 
I samband med transaktionen tillträder Per Nordgren som ny styrelseordförande för koncernen. Per har en gedigen industriell bakgrund från nordiska industribolag i global tillväxt och har agerat industriell rådgivare till Polaris under förvärvsprocessen. Utöver Per förstärks styrelsen med Daniel Westberg, VD för Ewellix, samt Johan Pernvi från Polaris. Jan Sandberg och Mikael Forslund kvarstår i styrelsen.


”Vi ser stor potential i Micropower Group som är en välskött verksamhet med lång erfarenhet, hög innovationsgrad, duktiga medarbetare och en unik position på en attraktiv marknad med goda tillväxtmöjligheter. Företaget levererar redan elektrifieringslösningar till världsledande industribolag, bland annat inom materialhantering. Vi ser fram emot ett nära samarbete med ledning och medarbetare för att nå fler kunder med Micropowers lösningar och fortsätta tillväxten under de kommande åren”, säger Johan Pernvi, Partner på Polaris. ”Polaris har i 25 år bidragit till att göra framgångsrika företag ännu starkare. Nu är vår ambition att bistå arbetet med att ta Micropower Group till nästa nivå”.För mer information kontakta gärna:
Torbjörn Gustafsson, VD, Micropower Group
+46 703 93 79 29
torbjorn.gustafsson@micropower.se

Johan Pernvi, Partner, Polaris
+46 708 18 82 03
jp@polarisequity.dk
Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Med stora krafter, kommer stort ansvar.

2024/05/21

Medarbetarporträtt

Möt Åsa Henning, projektledare i produktion, när hon ger sitt perspektiv på vad vårt kärnvärde 'Ansvar' betyder hos oss på Micropower.

Micropower påbörjar flytta till sin nya batteri- och laddarfabrik

I juni påbörjar Micropower flytten till sin nya batteri- och laddarfabrik i Växjö. Denna nya anläggning representerar företagets mest betydande invest...

3 anledningar varför effektivitet är betydande för DC-DC omvandlare

2024/05/16

Micropower

DC-DC-omvandlare används ofta i flera industriella tillämpningar eftersom deras syfte är att omvandla en likströmskälla (DC) från en spänningsnivå til...

Strävan mot excellens: Framgång genom hängivenhet

2024/05/16

Medarbetarporträtt

I en videoserie presenterar vi våra kärnvärden som definierar oss utifrån våra anställdas perspektiv.