Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Micropower Press Release

MICROPOWER GROUP INGÅR PARTNERSKAP MED POLARIS OCH FORTSÄTTER ARBETET MED ATT ACCELERERA EN HÅLLBAR OMSTÄLLNING AV INDUSTRIN GENOM ELEKTRIFIERING

orange line
Micropower Group fortsätter sin framgångsresa och koncernen befinner sig i en kraftfull expansion. Med Polaris resurser, erfarenhet och nätverk ges möjlighet för en acceleration av tillväxten samtidigt som verksamheten framtidssäkras.

Elektrifiering, som substitut till fossila bränslen, ger allt större ekonomiska och miljömässiga fördelar för industriföretag. Investeringar i användarvänliga elektrifieringsinitiativ bidrar till en smart och hållbar industriell omställning. Idag tillkännages Polaris investering i Micropower Group, en ledare inom utveckling av unika laddningslösningar för batterier och strömförsörjning samt modulära Li-jon-batterier. Investeringen görs i partnerskap med ledning och tidigare ägare som efter transaktionen kvarstår med ett betydande minoritetsägande. Detta partnerskap ingås i syfte att påskynda tillväxten i Micropower Group.


För Micropower är tidpunkten att ta in en ny partner helt rätt för att utveckla verksamheten enligt fastlagd strategi och affärsplan. Torbjörn Gustafsson kommer i sin fortsatta roll som VD för Micropower Group, att tillsammans med sitt team, behålla sitt fokus på att ytterligare stärka företagets kultur och affär.

 
”Vi har varit framgångsrika med våra laddnings- och batterilösningar till industrin och samtidigt byggt en organisation och ett bolag för framtiden.”, säger Torbjörn Gustafsson. ”Genom Polaris får vi nu tillgång till bred industriell kompetens och ett omfattande nätverk. Partnerskapet ger oss möjlighet att långsiktigt fortsätta investera i utveckling, produktion och våra marknader för att accelerera tillväxten ytterligare”.

 
I samband med transaktionen tillträder Per Nordgren som ny styrelseordförande för koncernen. Per har en gedigen industriell bakgrund från nordiska industribolag i global tillväxt och har agerat industriell rådgivare till Polaris under förvärvsprocessen. Utöver Per förstärks styrelsen med Daniel Westberg, VD för Ewellix, samt Johan Pernvi från Polaris. Jan Sandberg och Mikael Forslund kvarstår i styrelsen.


”Vi ser stor potential i Micropower Group som är en välskött verksamhet med lång erfarenhet, hög innovationsgrad, duktiga medarbetare och en unik position på en attraktiv marknad med goda tillväxtmöjligheter. Företaget levererar redan elektrifieringslösningar till världsledande industribolag, bland annat inom materialhantering. Vi ser fram emot ett nära samarbete med ledning och medarbetare för att nå fler kunder med Micropowers lösningar och fortsätta tillväxten under de kommande åren”, säger Johan Pernvi, Partner på Polaris. ”Polaris har i 25 år bidragit till att göra framgångsrika företag ännu starkare. Nu är vår ambition att bistå arbetet med att ta Micropower Group till nästa nivå”.För mer information kontakta gärna:
Torbjörn Gustafsson, VD, Micropower Group
+46 703 93 79 29
torbjorn.gustafsson@micropower.se

Johan Pernvi, Partner, Polaris
+46 708 18 82 03
jp@polarisequity.dk
Nyheter & Uppdateringar

Efficiency and Innovation – Micropower SC Chargers Sets the Standard!

Don't miss out on the power and efficiency that the Micropower SC range of battery chargers offers.

NY STYRELSE FÖR MICROPOWER GROUP

2023/09/20

Micropower

I samband med Micropower Groups partnerskap med Polaris tillträdde en ny styrelse för koncernen. Partnerskapet och den nya styrelsen är ytterligare et...

AVTACKNING AV JAN SANDBERG, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE FÖR MICROPOWER

2023/09/18

Micropower

Jan Sandberg avgår från sin position som styrelseledamot för Micropower Group. Jan har suttit i bolagets styrelse sedan 2003 och varit styrelseordföra...

MICROPOWER SPONSRAR TOGETHER AGAINST DIABETES 1

2023/08/11

Micropower

Micropower Group går in och sponsrar den ideella organisationen Together Against Diabetes 1 (T.A.D.1).