Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Micropower

Micropower Group expanderar med ny anläggning för litiumbatterier och batteriladdare.

orange line
En ny milstolpe passeras för Micropower Group när företaget som utvecklar och producerar litiumjonbatterier och batteriladdare till industrin, investerar i en ny huvudanläggning i Växjö.
Micropower Group fortsätter sin expansion och investerar i ett nytt huvudkontor, utvecklingscenter och en ny produktionsanläggning som kommer att tas i drift under 2024. Det nya huvudkontoret med en yta på 25 000 m² kommer att innehålla en produktionsenhet för batteriladdare och modulära litiumbatterier samt ett nytt innovationscenter för kraftelektronik. Nybygget innebär att all nuvarande verksamhet i Växjö samordnas till en plats. Initialt kommer 350 personer att arbeta här och anläggningen är förberedd att kunna växa med företagets fortsatta expansion.

"Bygget är helt avgörande för att kunna växa bolaget vidare. Vi har haft en fantastisk tillväxtresa under de senaste åren och har ambition att fortsätta den utvecklingen framåt. Det sker just nu en enorm omställning till elektrifiering av industriella fordon och vårt uppdrag på Micropower är att hjälpa industrin i den omställningen med nya miljö- och klimatsmarta lösningar för batterier och laddare." säger Torbjörn Gustafsson, VD Micropower Group.

Den nya anläggningen, som ligger på det nyetablerade Nylandaområdet i Växjö, har en total markyta på 92 000 m² och är förberedd för att kunna utöka både produktionsyta och kontorsyta ytterligare.

Investeringen kommer att öka Micropowers produktionskapacitet för både batterier och batteriladdare. Den möjliggör också ytterligare satsningar på teknikutveckling för att möta industrins behov och krav i omvandlingen mot hållbara energisystem.

”Det här är verkligen framtidens fabrik – det är gröna, smarta produkter som produceras och det görs i en fabriksmiljö som är ren, tyst och med hög automationsgrad. Den nya anläggningen kommer skapa mycket bra förutsättningar för nära samarbete mellan vår utveckling, vår produktion och våra kunder." säger Torbjörn

Precis som de produkter och energisystem som Micropower producerar kommer det nya huvudkontoret att byggas med hållbarhet i fokus. Kontoret byggs i trä från stomme till fasad och invändiga ytskikt. Dagvatten sköts helt inom fastigheten med regnbäddar, dagvattendammar och lummig grönska som samlar upp vattnet och lyfter utemiljön. Anläggningen kommer också att utrustas med solceller för att försörja produktionsanläggningen med ca 500 000 kWh årligen.
Kontaktpersoner

Torbjörn Gustafsson
VD Micropower Group
torbjorn.gustafsson@micropower.se
+46 (0)70-393 7929

Ola Durborg
Marknadsansvarig Micropower Group
ola.durborg@micropower.se
+46 (0)72- 644 4716
Nyheter & Uppdateringar

Efficiency and Innovation – Micropower SC Chargers Sets the Standard!

Don't miss out on the power and efficiency that the Micropower SC range of battery chargers offers.

NY STYRELSE FÖR MICROPOWER GROUP

2023/09/20

Micropower

I samband med Micropower Groups partnerskap med Polaris tillträdde en ny styrelse för koncernen. Partnerskapet och den nya styrelsen är ytterligare et...

AVTACKNING AV JAN SANDBERG, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE FÖR MICROPOWER

2023/09/18

Micropower

Jan Sandberg avgår från sin position som styrelseledamot för Micropower Group. Jan har suttit i bolagets styrelse sedan 2003 och varit styrelseordföra...

MICROPOWER SPONSRAR TOGETHER AGAINST DIABETES 1

2023/08/11

Micropower

Micropower Group går in och sponsrar den ideella organisationen Together Against Diabetes 1 (T.A.D.1).