Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Micropower

Hållbarhetsrapport 2023

orange line

Micropower Groups Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad och tillgänglig att läsa. 

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökande urbanisering förändrar landskapet och förväntningarna på transporter och infrastruktur. I alla våra handlingar måste vi överväga hur vi kan minska klimatpåverkan, använda världens resurser mer effektivt och bedriva affärer mer ansvarsfullt.

För oss på Micropower innebär hållbarhet att ta ansvar för både de positiva och negativa miljö- och samhällsaspekterna från vår verksamhet. Som del av elektrifieringen utgör vårt positiva bidrag att tillhandahålla effektiva och optimerade batterisystem som skapar värde för våra kunder, anställda, aktieägare, leverantörer, lokala samhällen och planeten i stort. Vi hanterar de negativa aspekterna genom långsiktiga mål och en tydlig och förankrad strategi som ska minska eller eliminera dess påverkan.

Hållbarhetsrapporten för 2023 innehåller förbättringar som är gjorda i verksamheten för att nå vårt övergripande mål att bli CO₂ neutrala 2045. Vi beskriver även mer ingående aktiviteter och måluppfyllnad relaterade till våra fokusområden.

Under 2023 har vi, bland annat:
  • Lade grunden och påbörjade bygget av vår nya batteri- och laddarfabrik som bidrar till vår hållbarhetsprofil gällande byggnation, elförsörjning och arbetsmiljö.
  • Implementerade en slingbil för våra transporter i närområdet för att minska CO₂-påverkan och effektivisera leveranser.
  • Utvecklat nya produkter designade med effektiva materialval, som har hög effektivitet och lång livslängd.
  • Vidareutvecklade vårt arbetsgivarvarumärke och genomförde ledarskapsutbildningar för chefer och ledare, för att skapa en bra arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare.
Rapporten är publicerad och finns tillgänglig att läsa på vår hemsida
Bild på Therese Adenmark, Director of Sustainability, Micropower Group
Therese Adenmark

Director of Sustainability

therese.adenmark@micropower.se

Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Uppriktighet i hjärtat.

2024/06/11

Medarbetarporträtt

Möt Niklas Claesson, VP - QEHS på Micropower Group, när han ger sitt perspektiv på vårt fjärde och sista kärnvärde 'Uppriktighet'.

Micropower Group förvärvar Swede Electronics

Micropower Group har ingått ett avtal att förvärva alla utestående aktier i Swede Electronics AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden...

Strävan mot excellens: Sann kraft finns i samarbete

2024/05/30

Medarbetarporträtt

Möt Petronella Lunde, Design Manager på Micropower Group, som presenterar och ger sitt perspektiv på vårt kärnvärde 'Närvaro'.