Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Medarbetarporträtt

Strävan mot excellens: Framgång genom hängivenhet

orange line

I en videoserie presenterar vi våra kärnvärden som definierar oss utifrån våra anställdas perspektiv.

I vårt arbete framåt är vårt företags kärnvärden - Hängivenhet, Uppriktighet, Närvaro och Ansvar - avgörande. Dessa värderingar formar inte bara vår kultur utan fungerar också som katalysatorer för att uppnå vårt mission; att göra elektrifiering av industrin till verklighet.

Hängivenhet säkerställer att vi konsekvent levererar excellens till våra kunder, intressenter och varandra, driver momentum och övervinner hinder tillsammans.

Vår övertygelse är att det alltid finns ett bättre sätt. På Micropower drivs vi av att utnyttja vår inneboende briljans för kontinuerlig utveckling. Detta innebär att anamma utmaningar och sträva efter excellens. Vi siktar högt och tänker innovativt. 

Vi uppskattar och utnyttjar varandras olikheter och visdom genom nyfikenhet och en genuin önskan att förstå andras perspektiv. 

Vi har en gemensam och tydlig vision. Våra beslut och val är alltid välgrundade, genomtänkta och målstyrda. 

Vi är ett. Tillsammans har vi olika erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter som tillsammans säkerställer optimal kvalitet.

Möt Andreas Olsson, produktionsledare i vår laddarproduktion, när han definierar vad Hängivenhet betyder för oss på Micropower.
Annika Undin
Annika Undin

HR Manager

annika.undin@micropower.se

Nyheter & Uppdateringar

Strävan mot excellens: Uppriktighet i hjärtat.

2024/06/11

Medarbetarporträtt

Möt Niklas Claesson, VP - QEHS på Micropower Group, när han ger sitt perspektiv på vårt fjärde och sista kärnvärde 'Uppriktighet'.

Micropower Group förvärvar Swede Electronics

Micropower Group har ingått ett avtal att förvärva alla utestående aktier i Swede Electronics AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden...

Hållbarhetsrapport 2023

2024/06/04

Micropower

Micropower Groups Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad och tillgänglig att läsa. 

Strävan mot excellens: Sann kraft finns i samarbete

2024/05/30

Medarbetarporträtt

Möt Petronella Lunde, Design Manager på Micropower Group, som presenterar och ger sitt perspektiv på vårt kärnvärde 'Närvaro'.