Micropower Group AB

Idavägen 1
352 46 Växjö
Sverige

+46(0) 470 72 74 00
sales@micropower.se
support@micropower.se

LinkedIn

Micropower Support Center
Press Release Micropower

Hållbarhetsredovisning 2022

orange line
Micropower Groups hållbarhetsredovisning för 2022 är nu tillgänglig.
I vår årliga hållbarhetsredovisning ger vi en heltäckande bild av vår ambition att leda hållbarhetsomställningen inom alla delar av vår verksamhet och vår värdekedja. Det handlar bland annat om hur vi når våra mål om minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybara energikällor och minskad resursanvändning. Vi har också tagit fram mål för hur vi ska minska vår negativa sociala och miljömässiga påverkan längs hela värdekedjan.

Fördjupa dig i

orange line

Kvalitet & Hållbarhet